Co robimy

Usługi

Kredyty i pożyczki

to kredyt celowy, ze szczególnym przeznaczeniem na:

  • budowę domu lub mieszkania z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową
  • zakup gotowego mieszkania lub domu od osoby prywatnej, od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej
  • budowę lub dokończenie budowy domu tzw. systemem gospodarczym
  • zakup siedliska
  • zakup działki budowlanej
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego
  • przekształcenie lokatorskiego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności
  • adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne
  • wykończenie, remont lub modernizacja posiadanego już mieszkania lub domu.
Kredyt hipoteczny może być udzielany również pod postacią KREDYTU REFINANSOWEGO (np.: kredytowanie poniesionych wydatków z własnych środków na zakup nieruchomości) lub też KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO (spłata części lub całości posiadanych zobowiązań kredytowych).

 stanowi alternatywę dla kredytu gotówkowego. Niska cena produktu, długi okres kredytowania oraz możliwość zaciągnięcia kredytu w znacznej wysokości to niewątpliwe walory.

 to finansowanie w ramach dostępnego limitu kredytowego na rachunku bieżącym przedsiębiorcy. Umowa zawierana jest zwykle na rok czasu, w którym bank oddaje do dyspozycji klienta określony limit środków. Limit pokrywają wpływy na konto (np.: z wystawionych faktur).

powiązany ściśle z określonym planem inwestycyjnym. Bank finansuje (zazwyczaj nie więcej niż 80%) inwestycję, badając obecny stan finansowy klienta, ale również prognozy dot. przyszłych dochodów.  Podstawą wtedy jest niewątpliwie dobrze zredagowany Biznes Plan, który na zlecenie klienta również jesteśmy w stanie zrealizować.

Ubezpieczenia

Dobrze mieć w życiu doradcę, który pomoże wskazać zarówno dobre rozwiązania osobiste, jak i dla potrzeb MŚP. Współpracując z Business Consulting masz pewność, że Twój majątek, życie, zdrowie i biznes są właściwie chronione.

Nasze produkty zapewniają bezpieczeństwo w zakresie m.in:

• życia,
• zdrowia,
• posiadanych nieruchomości,
• użytkowanych pojazdów,
• odpowiedzialności cywilnej.

 Kontrakty
• Zapłatę
• Kaucje
• Koncesje
• Środki transportu
• Sprzęt elektroniczny
• Mienie osób trzecich
• Lokale
• Maszyny, urządzenia i wyposażenie
• Mienie w transporcie krajowym
• Assistance
• Szyby
• Odpowiedzialność cywilną
• Środki obrotowe

SZYBKI KONTAKT

Nie ma tego czego szukasz?

Jeśli nie odnalazłeś/-aś interesującego Ciebie produktu skontaktuj się z nami